+420606369997 info@jrdm.cz

Publikace

Metodiky vzdělávacích programů

Metodiky vznikly za podpory MŠMT v rámci specifických aktivit činnosti krajských rad.

Enviromentální výchova

Přírodovědné bádání pro oddíly

Mezigenerační dialog

Metodika pro organizace detí a mládeže – mezigenerační dialog

Publikace JRDM

Můj malý časopis

Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.