+420606369997 info@jrdm.cz

Pro organizace

Co vám můžeme nabídnout?

Jste nezisková organizace se sídlem v Jihomoravském kraji? Máte za sebou úspěšnou práci s dětmi a mládeží a teď hledáte možnosti dalšího rozvoje? Možná jste malý spolek a chtěli byste se posunout kupředu, nebo už jste větší a hledáte vhodné partnery pro další spolupráci. V tom případě by pro vás mohla být zajímavá Jihomoravská krajská rada dětí a mládeže, která slouží jako platforma pro podporu a rozvoj spolků pracujících s mládeží v tomto kraji.

Naše rada sdružuje a podporuje různé spolky a skupiny, které se věnují práci s dětmi a mládeží v Jihomoravském kraji. Bez ohledu na to, zda jste přímými členy České rady dětí a mládeže nebo malým nezávislým místním spolkem, můžete se připojit k naší radě a využívat benefitů spojených s naším členstvím.

Pro menší spolky zajišťujeme možnost účasti na úrazovém pojištění pro členy a účastníky akcí, které pořádají. Kromě toho nabízíme informační servis poskytovaný Českou radou dětí a mládeže a poskytujeme místní informace o dotačních možnostech v kraji a případně v jednotlivých obcích.

Hlavním cílem našeho projektu je posílit informovanost a vzájemnou spolupráci mezi členskými organizacemi Jihomoravské krajské rady dětí a mládeže. Tím chceme nejen zlepšit kvalitu jejich činnosti a akcí, ale také přispět k rozvoji nabídky neformálního vzdělávání a výchovy pro děti a mládež v našem kraji.

Zároveň se snažíme vystupovat jako relevantní partner pro místní i krajskou samosprávu. Chceme přenášet k nim potřeby, požadavky a informace od neziskových organizací pracujících s mládeží v Jihomoravském kraji a aktivně se angažovat v odstraňování případných bariér mezi úřady a neziskovým sektorem.

PROČ S NÁMI BÝT?

Společně jsme silnější. Naším hlavním cílem je posílit sebevědomí a sílu dětských organizací na Vysočině. A jak toho dosáhneme? Zastupováním u partnerů, společnými projekty, finanční podporou… Všechno, co děláme společně, má přímý dopad.

Dětské spolky rostou s naší podporou, a s každou novou organizací, kterou zastupujeme, rostou i naše služby. Společně rosteme.

VÝHODY ČLENSTVÍ

 • Pojištění: Úrazové a odpovědnostní pojištění ZDARMA s možností připojištění za velmi příznivé ceny. Více informací na odkaz.
 • Dotace: Pomoc při získávání dotací pro vaše projekty.
 • Slevy na vzdělávací kurzy: Výhodné podmínky pro účast na vzdělávacích kurzech pořádaných RDMKV.
 • Poradna: Odborná poradna pro řízení spolku, dotace, vzdělávání, právo a mnoho dalšího.
 • Zastupování zájmů: Zastupování zájmů dětských organizací na úrovni krajské samosprávy a státní správy.
 • Propagace aktivit: Propagace aktivit spolků na webové stránce JRDM a souvisejících sociálních sítích.
 • Publikace: Jednou za rok zajímavá publikace do knihovny spolků.
 • Zapojení do projektů: Možnost zapojení do nejrůznějších projektů a aktivit, často spojených s finanční podporou.
 • Členství v České radě dětí a mládeže: Zprostředkované členství v České radě dětí a mládeže – členové RDMKV jsou automaticky členy ČRDM.
 • Zapojení do celostátních projektů: Možnost zapojení do celostátních projektů ČRDM.
 • Informační servis: Ověřené a aktuální informace přímo emailem.

Členství v JRDM

Pokud máte zájem se stát členem, prosím, stáhněte si a vyplňte tento formulář.

 

Členský příspěvek:

 • 300,-/rok za organizaci

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Členem JRDM se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, která:

 • má sídlo v Jihomoravském kraji
 • svou činnost vykonává primárně v JmK
 • má volené orgány;
 • má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se stanovami JRDM
 • má ve stanovách uvedenou práci s dětmi a mládeží ve volném čase
 • pracuje s dětmi a mládeží celoročně a pravidelně
 • má v rejstříku zveřejněny veškeré dokumenty v souladu s příslušným zákonem

JAK SE STÁT ČLENEM

Pro registraci do JRDM vás poprosíme o vyplnění tohoto formuláře.

Registrace do JRDM následně probíhá ve dvou krocích:

1) Vaši přihlášku si projde a případně schválí výkonný výbor JRDM. Po případném schválení se stáváte „kandidátským členem“, který již má plné výhody a možnosti členské organizace.

2) Na nejbližším Valném shromáždění JRDM vás případně schválí hlasováním zástupci všech stávajících členských organizací. Po případném schválení se stáváte řádným členem JRDM.

Informace o členství naleznete případně ve stanovách JRDM.

Nabídka pro organizace

Informační servis

Našim členským organizacím (a nejen jim) zasíláme pravidelný informační souhrn a pomáháme s prezentací jejich aktivit.

Chcete dostávat naše e-mailové newslettry?

Právní poradenství

Zprostředkujeme vám právní poradenství k činnosti spolku (i jiné) a to buď v rámci sdílených projektů ČRDM (právní poradna) a nebo lokálně v rámci spolupráce s brněnskou právní firmou.

Účetní servis

Pro členské organizace jsme domluvili výhodnější podmínky u účetní firmy, umožňující správu vašeho účetnictví online na dálku. S neziskovými organizacemi si rozumí – vyzkoušeno za vás.

Pokud si chcete účetnictví řešit sami, poradíme (případně zajistíme školení) na účetní SW pro malé organizační jednotky.

Vzdělávání

Pomůžeme vám zprostředkovat vzdělávání potřebné pro vaši činnost – kurz zdravotníka zotavovacích akcí, hlavního vedoucího letního tábora aj. U spřátelených organizací domluvíme výhodnější podmínky.

Nabízíme krátké programy o vedení týmu, spolupráci, přípravě a vedení vlastního projektu.

Zapůjčení / zprostředkování zápůjček vybavení

Zapůjčíme vám vybavení pro lektorování a vzdělávací programy (flipcharty, whiteboardy, lektorské kufříky, icebreaker karty), vysokorychlostní velkoformátovou tiskárnu OKI vhodnou např, i pro tisk plakátů, nůžkové party stany aj.
Od členských organizací zprostředkujeme výhodné zapůjčení stanů, nářadí, camping vybavení (osvětlení, elektřina, nábytek, hygiena, kuchyň), kostýmů a rekvizit.

Sdílené projekty ČRDM

Členské organizace mohou čerpat výhod a projektů ČRDM, jako je např. účast na mezinárodních projektech, přístup ke statistickým hodnocením a přehledům z oblasti práce s dětmi a mládeží, zvýhodněné či zcela zdarma přístupné vzdělávací programy z mnoha užitečných oborů od dětské psychologie po práci s grafickými programy (více zde).

Protože není vždy jasné, co vše konkrétní projekt nabízí a umožňuje, nabízíme konzultace a školení pro jednotlivé projekty.

Pomoc s prezentací

Poradíme a prakticky pomůžeme se zajištěním webových stránek vaší organizace (možnosti hostingu, ovládání WordPressu, texty) nebo s tvorbou letáčků a plakátů na vaše akce (elektronicky i fyzicky), pomůžeme vytvořit návrh a zprostředkovat tisk bannerů či triček.

Pomůžeme propagovat vaši organizaci či událost pomocí sociálních sítí, newsletteru, spřátelených organizací včetně MAS.

Březové lístky

Chcete odměnit své vedoucí, instruktory, organizátory nebo dobrovolníky za jejich pomoc? Udělte jim ocenění Březový lístek!

Rádi vás s tímto celostátním (resp. v ČR i SR) systémem oceňování seznámíme, pomůžeme zajistit certifikáty, podpisovou sílu, lístky samotné i zápis do pyramidy držitelů (více zde).