+420606369997 info@jrdm.cz

Jihomoravská rada
dětí a mládeže

Jihomoravská rada dětí a mládeže je krajský střešní spolek spolků dětí a mládeže, které působí na území Jihomoravského kraje.

JRDM

Je tu s vámi již od roku 2001.

V našich členských organizacích je přes 40 000 členů.

Aktuálně sdružujeme 24 členských organizací.

Novinky z JRDM

Ze sociálních sítí…

Novinky od nás můžete nejlépe najít na našich sociálních sítích.

Samostatné stránky na sociální síti mají některé naše projekty:

 

Pravidelný e-mailový oběžník

Nejen pro naše členy připravujeme pravidelný e-mailový oběžník. Zasíláme v něm informce o naší činnosti, činnosti našich členských organizací, informace z ČRDM a všechny další zajímavé informace (nejen) z Jihomoravského kraje.

Pro organizace

Služby a projekty JRDM

 • Informační servis
 • Právní poradenství
 • Účetní servis
 • Vzdělávání
 • Zapůjčení vybavení / zprostředkování zápůjček
 • Pomoc s prezentací
 • Březové lístky

Sdílené projekty ČRDM

Členské organizace mohou čerpat výhod a projektů ČRDM – zprostředkování pojištění, účast na mezinárodních projektech, přístup ke statistickým hodnocením a přehledům z oblasti práce s dětmi a mládeží, zvýhodněné či zcela zdarma přístupné vzdělávací programy z mnoha užitečných oborů od dětské psychologie po práci s grafickými programy. Protože není vždy jasné, co vše konkrétní projekt nabízí a umožňuje, nabízíme konzultace a školení pro jednotlivé projekty.

Stručně o JRDM

Naše činnost:

Základní informace

Hlavním posláním Jihomoravské rady dětí a mládeže (JRDM) je podporovat ve smyslu „Úmluvy o právech dítěte“ zájmy dětí a mládeže, sledující jejich všestranný rozvoj a zajištění plnohodnotného a důstojného života.

Jihomoravská rada dětí a mládeže naplňuje své poslání především:

 • formulováním a prosazováním společných zájmů svých členů k vytváření právních, hospodářských a společenských podmínek pro jejich činnost;
 • zajištěním informovanosti svých členů o problematice týkajících se společných zájmů;
 • zastupováním svých členů vůči orgánům, organizacím a institucím v České republice
  a zahraničí v rozsahu pravomocí, které byly členy svěřeny JRDM.

 

Základní principy Jihomoravské rady dětí a mládeže jsou:

 • JRDM není svým členům nadřízena, respektuje jejich samostatnost v souladu s jejich stanovami;
 • JRDM je sdružením nezávislým na politických stranách a hnutích.

Komora krajských rad

http://krajskeradymladeze.cz

V rámci ČRDM spolupracujeme v rámci Komory krajských rad i s dalšími kraji.

Společně se pak snažíme naplňovat tento Kodex Komory krajských rad ČRDM.

Naše projekty:

Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností 2023 Pohořelice

https://www.cvvz.cz/

(pouze pro rok 2023)

CVVZ je každoroční putovní konference pro lidi, kteří pracují s dětmi a mládeží. Ať už jsou to táboroví vedoucí, lektoři kroužků či instruktoři v jednotlivých organizacích.

V roce 2023 pořádá JRDM tuto konferenci v Pohořelicích.

Ve dnech 10. – 12. listopadu se akce účastnilo více jak 750 účastníků.

Mládež kraji – Jihomoravský kraj

https://jihomoravsky.mladezkraji.cz/

Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a realizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).

 Krajská spojka

Nový projekt, který v roce 2023 začíná svou přípravnou fází. Cílem je zmapovat i ty nejmenší organizace pracující s dětmi a mládeží na území JmK a navázat vztah s aktivními jedinci v regionech, tzv. Krajskými spojkami.

Jejich prostřednictvím chceme udržovat s organizacemi aktivní vztah, zajišťovat jim pomoc, podporu a informační servis, zprostředkovávat mezilidské výměny nebo zápůjčky vybavení s dalšími organizacemi.

Starší projekty

– Krajský parlament mládeže (KPDM)

– Klíče pro život

– Karty EYCA

– 4RFI (4 Regions For Innovation), 4RFY (4 Regions For Youth)

Členské organizace:

Aktuálně sdružujeme a zastupujeme celkem 21 členských organizací.

Při přepočtu na individuální členy jednotlivých členských organizací:

 • Počet členů do 26 let včetně: 19 394
 • Počet členů nad 27 let: 22 929
 • Celkový počet členů: 42 323
 • 7 DNÍ, z. s.
 • Asociace malých debrujárů ČR
 • Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Jihomoravská rada
 • Centrum volného času Planetka, z.s.
 • Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jižní Morava, p.s.
 • Hnutí Brontosaurus
 • Chameleon – odbor Klubu českých turistů
 • Instruktoři Brno, z.s.
 • Junák – český skaut, okres Brno-město, z.s
 • Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska JM kraje
 • Moravy a Slezska JM kraje
 • LusKoun – spolek pro rodinu, z. s.
 • Měsíční Houpačka, spolek
 • Moravian LARP, z. s.
 • Pionýr, z.s. – Jihomoravská krajská organizace Pionýra
 • Rezekvítek, z.s.
 • Sdružení přátel folkloru v Brně z.s.
 • Sdružení přátel Jaroslava Foglara
 • Spolek Radia R
 • YMCA Brno
 • YMCA Znojmo
 • Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě

Co nás čeká?

  Prosinec 2023

   15. 12. 2023 – Uzavření Mládež kraji 2023

   19. 12. 2023 – Valné shromáždění JRDM 2023

Leden 2024

26. – 28. 1. – Quo Vadis (Praha)

Vypsání dalšího ročníku „Mládež kraj“

   Únor 2024

   Výjezdy ke členským organizacím

   Krajská spojka                        

  Březen 2023

   19. – 21. 3. Vzdělávačka krajských rad

 

Jak vám můžeme pomoci?

Plný název: Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s.

Sídlo: Hvězdová 306/10, Zábrdovice, 602 00 Brno

Spisová značka: L 8408 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 265 25 003

(+420) 606 369 997

11 + 7 =