+420606369997 info@jrdm.cz

Oceňování dobrovolníků

Březový lístek

Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a „volným“ hnutím-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času – schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích – ve skautských, turistických, pionýrských a mnoha dalších družinách, oddílech a skupinách organizací, sdružených v České radě dětí a mládeže, nebo často působících jinde (např. spontánní organizátoři dětských táborů či hasičského mládí).

V nich plní „své“ zákony, sliby a programy. Při tom vyznávají a svým svěřencům vštěpují a upevňují přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších prvků života je pevné, chápavé a tolerantní přátelství. Březový lístek nemá žádný „udělovací ústřední výbor“ – navrhují a udělují ho sami členové organizací. Má dvanáct stupňů od zeleného po zlatý.

Veškeré informace jsou dostupné na www.brezovylistek.cz.

AMBASADOŘI BŘEZOVÉHO LÍSTKU:

Ambasadoři v jednotlivých regionech jsou lidé, kteří vám s Březovými lístky pomohou.

Můžete si u nich objednat odznaky, udělovací dekrety a budou vám nápomocni radou a pomocí při udělování…

Pokud nenajdete ambasadora přímo ve svém okolí, obraťte se na toho, koho máte nejblíže. Jistě vám pomůže.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Michal Truhlář – Mealtiner

  CELOSTÁTNÍ STRÁŽCE PYRAMIDY

  Jaroslav Procházka – Jája

  Cena ČRDM PŘÍSTAV

  Ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

  Od roku 2011 můžete navrhovat kandidáty na Cenu Přístav i z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Nově může být Cena udělena jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

  Občanská sdružení dětí a mládeže svojí činností umožňují dětem a mladým lidem kvalitní a účelné využívání volného času a významně se tak podílejí na předcházení negativních jevů, jako je dětská kriminalita, psychické a fyzické závislosti apod. Mají nezastupitelný výchovný účinek, doplňují působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích činitelů. Také působení kroužků Domů dětí a mládeže (středisek volného času) a školních klubů je v oblasti využití volného času dětí a mládeže nepřehlédnutelné, avšak bez místní pomoci nepředstavitelné.

  Občanská sdružení dětí a mládeže pracují v různorodých podmínkách jednotlivých obcí či měst, k jejichž rozvoji také řadou svých aktivit a projektů přispívají. Tím, že vedou děti a mladé lidi k aktivní účasti na životě obce, mají kladný vliv na rozvoj občanské společnosti. Práce, která má tak skvělý vliv na utváření a kladný vývoj naší občanské společnosti, však není patřičně oceňována a nevěnují jí dostatečnou pozornost ani sdělovací prostředky, ani veřejnost. To vše si moderní komunální politik uvědomuje a podporuje aktivity dětí a mladých lidí i dobrovolníků s nimi pracujících. Smyslem Ceny Přístav je tedy vyzvednout dobré zkušenosti z obecní politiky a ocenit její konkrétní představitele, kteří mohou být příkladem všem ostatním.

  Veškeré informace jsou dostupné na https://pristav.crdm.cz/.

  Lauráti ceny Přístav v Jihomoravském kraji

  2023

  Mgr. Ondřej Veselý

  uvolněný místostarosta města Pohořelice, předseda MAS Podbrněnsko

  2022

  Mgr. Jan Grolich

  hejtman Jihomoravského kraje

  2016

  Vladimír Farský

  radní obce Boskovice

  2013

  JUDr. Vítězslav Krabička

  advokát, zastupitel města Hodonína

  2008

  Ing. Marek Polák

  metodik mládeže a volnočasových aktivit – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna

  2006

  Ing. Stanislav Juránek

  hejtman Jihomoravského kraje

  2003

  Ing. Vít Beran

  starosta městské části Brno – Žebětín

  2002

  Ing. Roman Sládek

  starosta města Ivančice