+420606369997 info@jrdm.cz

JRDM

Jihomoravská rada dětí a mládeže (JRDM) je organizace, která spojuje spolky a skupiny pracující s dětmi a mládeží
v Jihomoravském kraji.

 

Naše členy tvoří velké i malé organizace.  Malým organizacím umožňujeme účast na projektech a výhodách členství
v ČRDM
(například pojištění) prostřednictvím našeho členství. 

Náš hlavní cíl je zajistit, aby členské organizace JRDM byly informované a spolupracovaly navzájem. Tím chceme zlepšit jejich činnosti a aktivity, a také zkvalitnit nabídku neformálního vzdělávání a výchovy pro děti a mládež.

Zároveň se snažíme být relevantním partnerem pro místní
i krajskou samosprávu
. Chceme přenášet k nim potřeby, požadavky a informace od neziskových organizací pracujících
s mládeží v kraji. Taktéž se snažíme otevírat komunikaci
a snižovat překážky mezi úřady a neziskovým sektorem
.

Informace z JRDM

Dokumenty

Základní dokumenty JRDM

Publikace

Publikace vydané v rámci naší činnosti

Projekty

Námi realizované projekty

Nabízíme

Co vše vám JRDM nabízí

Spolupráce

JRDM spolupracuje na lokální, krajské i celostátní úrovni s dalšími organizacemi a institucemi.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)

https://crdm.cz

JRDM je členem České rady dětí a mládeže a v jejím rámci Komory krajských rad. 

Krajské rady dětí a mládeže

http://krajskeradymladeze.cz

JRDM aktivně spolupracuje s ostatními krajskými radami. V roce 2022 jsme se účastnili setkání Krajských rad. V rámci setkání se řešila tato témata: spolupráce s ČRDM a MŠMT, vize krajských rad do budoucna, financování v krajích a spolupráce s kraji, společné projekty krajských rad, záměr projektů na podporu neformálních skupin mládeže aj.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK)

https://www.annojmk.cz

Jsme členy Asociace NNO Jihomoravského kraje, která nám umožňuje nominovat své zástupce do komisí kraje jako stálé hosty, a v našem případě do Komise pro výchovu, vzdělávání a sport (v minulosti pod vedením kraje).

Naši partneři

Děkujeme všem partnerům, kteří nás podpořili nejen materiálně či finančně, ale i radou, informacemi, sdílením našeho obsahu a inspirací. Kromě níže uvedených jsou to například školy či MAS (Místní akční skupiny) na území Jihomoravského kraje.

Naše logo