+420606369997 info@jrdm.cz

Projekty

Aneb
co vše v JRDM děláme
či jsme dělali

Kromě servisu organizacím se tradičně věnujeme i našim vlastním projektům a participaci na projektech EU, MŠMT, ČRDM a dalších.

Aktuální projekty

Mládež kraji

Nabízíme mladým lidem příležitost změnit své okolí a ukázat, co dokážou! V iniciativě Mládež kraji podporujeme neformální skupinky mladých (15-26 let) v uspořádání vlastních projektů.

Může jít o uspořádání akce, soutěže, koncertu či dílničky, úpravu oblíbeného místa, vybudování zahrady, stezky či jiné zajímavosti a mnoho dalšího.

Mladí lidé získají pro své projekty finanční podporu a projdou školením o vedení týmu, přípravě projektu a jeho prezentaci. Své projekty s naší pomocí obhajují před komisí ze zástupců kraje, obcí apod., pravidelně o nich píší články a na závěr je vyúčtují a vytvoří závěrečnou zprávu.

Díky Mládeži kraji tak získají nejen něco zajímavého pro svou obec, ale hlavně zážitky a zkušenosti s vedením projektu, které využijí i později v životě.

Krajská spojka

V obcích a regionech stále vznikají různé malé kluby a sdružení, sousedské či rodičovské iniciativy a nadšenecké projekty.

Mnoho z nich ale skomírá nebo zanikne pro nedostatek času zajímat se o legislativní povinnosti spolků, řešit různá povolení a shánět vybavení pro činnost.

Prostřednictvím Krajské spojky mapujeme neziskové volnočasové dění v kraji, oslovujeme aktivní lidi v regionech a s jejich pomocí vyhledávame a oslovujeme malé spolky, které by mohly benefitovat z členství v Krajské radě a ze vzájemné pomoci s našimi členy.

Naším cílem je vytvořit provázanou síť organizací, které si s naší koordinací a garancí dokážou navzájem vypomoct (výpůjčkami či personálně) přímo v místě, doporučit tábořiště a turistické cíle, sdílet pozvánky na akce – zkrátka být si partnery.

CVVZ 2023 Pohořelice

Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností

Podporujeme neformální vzdělávání na všech úrovních!

CVVZ je největší konference pro volnočasovou výchovu v ČR, kterou pořádá každý rok jiná organizace v jiném městě. Rok 2023 připadl JRDM a Pohořelicím.

Více než 700 účastníků se zde během tří dnů zúčastnilo přes 200 vzdělávacích a inspiračních programů z oblasti práce s dětmi a mládeží.

Mottem ročníku 2023 bylo „Nenecháme vás v tom plavat“ a velká část přednášek a workshopů věnovala práci s dětmi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Doplnily je programy o legislativě či financích pro tábory a oddíly, oddílových tradicích, inspirace pro nové hry a aktivity nebo tvořivé dílny. Speciálně pro účastníky byl otevřen i kurz Konstruktivní komunikace akreditovaný MŠMT.

Dlouhodobé projekty

Iniciativy mládeže – Mládež kraji

Iniciativa funguje (s výjimkou covidové pandemie) již od roku 2013. Pravidelně oslovuje neorganizovanou mládež na středních školách a podporuje ji finančně, prakticky i metodicky ve zpracování vlastních projektů.

Unikátní je šíře záběru (projekty mohou mít téměř libovolné zaměření, pokud jsou neziskové a obecně prospěšné). Web

4 regiony pro mládež

Projekt zaměřený na vytvoření sítě expertní spolupráce pro mládež, práci, podporu dobrovolnictví, sdílení zkušeností a přeshraniční spolupráci čtyř regionů (ČR – Jihomoravský a Zlínský kraj, SR – Trnavský a Trenčianský kraj).

Součástí bylo uspořádání konferencí o volném čase, prevenci, dobrovolnictví a participaci a také rozsáhlá kapmaň Tři dny pro hrdiny (3 500 dobrovolníků, 280 projektů). Web

4 regiony pro inovace v oblasti zaměstnanosti mládeže

Přeshraniční spolupráce zlepšující uplatnění mládeže na trhu práce rozvojem klíčových kompetencí. Vzniklo šest inovativních vzdělávácích programů (Kritické myšlení, Rozvoj občanských dovedností, Rozvoj komunikačních dovedností aj.).

Projekt pomáhal podpořit sdružování malých živnostníků a podnikatelských aktivit neformálních skupin a zlepšit uznávání výsledků neformálního vzdělávání ze strany zaměstnavatelů.

Bambiriáda

Přehlídka volnočasových sdružení pro děti a mládež pod širým nebem. Bambiriáda se konala jednou ročně v letech 1999-2015 , vždy 2-4 dny.

Sdružení, oddíly a kluby si na svých stanovištích připravily hravé, tvořivé či sportovní aktivity pro širokou veřejnost spolu s prezentací své činnosti, takže si rodiče a děti mohli přímo na místě vybrat ten pravý kroužek podle svých potřeb. Web

Klíče pro život

Projekt MŠMT s podtitulem „Rozvoj klíčových kompetencí v neformálním vzdělávání“  zaměřený na pracovníky ve střediscích volného času a NNO po celé republice.

Formou sedmi klíčových aktivit napomáhal dosažení systémových změn v prostupnosti počátečního, dalšího a celoživotního vzdělávání a také prostupnosti formálního, neformálního (včetně zájmového) a informálního vzdělávání. Web

72 hodin

Každoroční (již od r. 2011) prodloužený víkend motivující k dobrovolnictví pořádaný ČRDM.

Školy, sdružení, neformální skupiny i jednotlivci mohou přihlásit svůj dobrovolnický projekt, kterým někomu pomohou nebo zlepší své okolí. K dispozici je web koordinující různé aktivity s možností se zapojit, metodické materiály podle tématu ročníku, soutěžní odměny, ale například i sazenice stromů a keřů zdarma, které mohou zájemci vysadit třeba kolem své školy. Web

Přehled projektů dle jednotlivých let

2024

Přehled zvažovaných projektů pro rok 2024:

 • Informační sefvis JRDM
 • Mládež kraji – JmK
 • Krajská spojka
 • Stáže u krajských rad
 • Společné školení krajských rad
 • Vzdělávací kurzy
 • Úklid a adopce lesa
 • Aktivity na podporu udržitelnosti
 • Zaznamenání vzpomínek pamětníků

 

2023

 • Informační servis JRDM
 • Mládež kraji – JmK
 • Krajská spojka
 • CVVZ 2023 Pohořelice
 • JRDM v roce 2023
 • Stáže u krajských rad
 • Společné školení krajských rad

 

2022

 • Informační servis JRDM
 • Mládež kraji – JmK
 • Krajská spojka
 • CVVZ 2023 Pohořelice
 • JRDM v roce 2022

 

2021

 • Informační servis JRDM
 • JRDM v roce 2021

2020

 • Informační servis JRDM
 • JRDM v roce 2020

2019

 • Informační servis JRDM
 • JRDM v roce 2019

2018

 • Informační servis JRDM
 • Krajský parlament
 • Iniciativy mládeže v JmK
 • JRDM v roce 2018

 

2017

 • Informační servis JRDM
 • Krajský parlament
 • Iniciativy mládeže v JmK
 • Na krev!
 • JRDM v roce 2017

2016

 • Informační servis JRDM
 • Krajský parlament
 • Iniciativy mládeže v JmK
 • Iniciativy mládeže v Brně
 • Regionální výměna zkušeností
 • Na krev!
 • JRDM v roce 2016

2015

 • Informační servis JRDM
 • Iniciativy mládeže v JmK
 • Iniciativy mládeže v Brně
 • JRDM v roce 2015

2014

 • Informační servis JRDM
 • Krajský parlament
 • Malá energetická akademie
 • 4R4I – 4 regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže
 • 4R4Y – Přeshraniční spolupráce – Síť expertní spolupráce
 • JRDM v roce 2014

 

2013

 • Informační servis JRDM
 • Malá energetická akademie
 • Krajský parlament
 • K2 – Kvalita a konkurenceschopnost pro NFV
 • 4R4I – 4 Regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže
 • Pracovní skupina pro neformální vzdělávání v JMK
 • JRDM v roce 2013

2012

 • Informační servis JRDM
 • Kulaté stoly a jednání s účastí zástupců JRDM
 • Krajský parlament
 • Malá energetická akademie
 • Klíče pro život
 • 4R4Y – Síť expertní spolupráce 4 Regions 4 Youth
 • JRDM v roce 2012

2011

 • Informační servis JRDM
 • Kulaté stoly a jednání s účastí zástupců JRDM
 • Setkání za městem
 • Konference
 • Tři dny pro hrdiny
 • Krajský parlament
 • Malá energetická akademie
 • Klíče pro život
 • Výměna mládeže v rámci projektu Mloda Europa – Polsko (29.7.-7.8.2011)
 • Seminář – Litva (17.-23.4.2011)
 • 4R4Y – Síť expertní spolupráce 4 Regions 4 Youth
 • JRDM v roce 2011

2010

 • Informační servis JRDM
 • Kulaté stoly a jednání se zástuci JRDM
 • Tři dny pro hrdiny
 • Setkání za městem
 • Konference
 • Malá energetická akademie
 • Zahraniční spolupráce – Crystali alapitvany – Maďarsko
 • 4R4Y – Přeshraniční spolupráce – Síť expertní spolupráce
 • JRDM v roce 2010

 

2009

 • Informační servis JRDM
 • Bambiriáda 2009
 • Tři dny pro hrdiny
 • 4R4I – 4 Regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže
 • JRDM v roce 2009