Dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

Dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

PROGRAM: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2019

  • Finanční prostředky v rozpočtu schváleny: Zastupitelstvem města Brna
  • Předpokládaný termín schválení: prosinec 2018
  • Předpokládaný objem prostředků: 11 000 000 Kč
  • Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč
  • Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč
  • Účel programu: podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
  • Lhůta pro podání žádosti: od 5. října 2018 do 31. října 2018
  • Předpokládaný termín rozhodnutí o žádosti: březen 2019
  • Časový harmonogram realizace projektu: od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

Podklady:

Leave a Reply