DiscoverEU: „Lítačka“ po Evropě k osmnáctinám

DiscoverEU: „Lítačka“ po Evropě k osmnáctinám

Je vám 18? Chcete zažít trochu dobrodružství? Pokud ano, zkuste DiscoverEU. Díky této iniciativě Evropské unie získá přibližně 15 000 mladých lidí na letošní léto železniční časovou jízdenku. A s tou můžete Evropu krásně procestovat! Přihlásit se můžete od 12. 6. 12:00 do 26. 6. 12:00 zde.
Využijte této šance, jak si dokonale užít volný pohyb po Evropské unii. Poznáte a lépe pochopíte rozmanitost Evropy a její kulturní bohatství, získáte nové přátele a objevíte spoustu nových věcí – i o sobě samých.
Jelikož je navíc rok 2018 Evropským rokem kulturního dědictví, bude cesta ještě o něco zajímavější! V celé Evropě se u této příležitosti koná nepřeberné množství akcí, které oslavují fascinující rozmanitost kulturního dědictví, kterým se v Evropě můžeme pochlubit.
Ve většině případů budete cestovat vlakem. To znamená, že uvidíte neustále se proměňující krásu měst a nádherné, a přitom tak různorodé typy krajiny, které náš světadíl nabízí.
V zájmu co nejširších možností přesunu po různých místech kontinentu počítá časová jízdenka také s využitím alternativních druhů dopravy, např. autobusů nebo trajektů. Ve výjimečných případech, kdy nejsou k dispozici žádné jiné možnosti, bude povoleno cestovat letadlem, aby bylo zajištěno, že se budou mít možnost zúčastnit také mladí lidé žijící v odlehlých oblastech nebo na ostrovech.

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se můžete, pokud:
  • jste dosáhli 18 let 1. července 2018 (tzn. že vaše datum narození musí spadat do období od 2. července 1999 do 1. července 2000)
  • máte státní příslušnost jednoho z 28 členských států Evropské unie
  • vyplníte číslo vašeho občanského průkazu nebo pasu do elektronické přihlášky
  • zahájíte svou cestu v jednom z 28 členských států EU
  • plánuje zahájit svou cestu v období od 9. července do 30. září 2018
  • plánujete cestovat po dobu 1 dne až 30 dní včetně
  • se v rámci EU chystáte do nejméně 1 a nejvýše 4 cizí zemí
  • jste ochotní stát se ambasadorem DiscoverEU
Pokud tato kritéria splňujete, můžete se přihlásit pomocí nástroje pro online registraci.
Přihlásit se lze jako jednotlivec nebo jako skupina (maximálně 5 osob). V případě skupin je třeba určit vedoucího. Ten vyplní přihlášku, zúčastní se kvízu a zodpoví doplňující otázku (v případě nerozhodných výsledků). Jakmile vedoucí podá přihlášku, obdrží kód, který předá ostatním členům skupiny, tak aby bylo možné provést jejich registraci. Ostatní členové skupiny se poté s tímto kódem registrují online, přičemž vyplní své osobní údaje. Všem členům skupiny musí být také 18 let.

Kdy a jak se přihlásit?

Časový rámec pro přihlašování online bude k dispozici od 12. června 12.00 středoevropského času do 26. června 2018 12.00 středoevropského času. Zaprvé budete muset uvést své osobní údaje a poskytnout více podrobností o cestě, kterou hodláte podniknout. Za druhé budete muset odpovědět na 5 vědomostních otázek souvisejících s Evropským rokem kulturního dědictví 2018 a iniciativami EU zaměřenými na mladé lidi. A nakonec budete muset odpovědět na doplňující otázku, na jejímž základě Evropská komise sestaví pořadí soutěžících pro případ, že se jich přihlásí příliš mnoho. Vybraný účastníci musejí cestu zahájit v období od 9. července do 30. září 2018.
Máte Evropu na dosah. Nepropásněte skvělou příležitost.
Zdroj: Evropský portál pro mládež

Leave a Reply