Šablony pro NNO

Šablony pro NNO

MŠMT připravuje výzvu na „šablony“ pro NNO.

Má jít o zjednodušené dotace na vzdělávání v rámci neziskovek, které pracují s mládeží. MŠMT k tomu pořádá setkání 13.4..

Zatím se toho o tom mnoho neví, ale limitní může být minimální výše projektu, která bude pro malé spolky asi nedostupná.

Možným řešením jsou střešní projekty krajských rad. Pokud by se chtěl někdo info-setkání na MŠMT účastnit, napiš do komentářů mail.


AKTUALIZACE:
13.4.2018 se konal na MŠMT „kulatý stůl“ zástupců MŠMT a dětských spolků k nastavení šablon pro NNO, které pracují s dětmi a mládeží.

Na straně MŠMT existuje vůle hledat nastavení, které vyhoví jak existujícím podmínkám pro šablony, tak i NNO.
Výzva má být nesoutěžní, průběžná, snaha podpořit všechny, co splní podmínky.

  • Vyhlášení výzvy září – říjen 2018, asi na dva roky, alokace řádově 300 mega.Možná bude nutné rozdělit výzvu na Prahu a ostatní regiony /nejasná situace/, komplikace pro větší spolky.
  • Každé IČ se může zapojit jen do jednoho projektu. 
  • Minimální objem projektu cca 2 mega, žadatel bude muset splnit nějaké podmínky – např. 30% obratu žádané částky v minulých obdobích.
  • Spolky s pobočnými spolky si budou podávat vlastní projekty a pojedou (především?) po linii svého spolku. 
  • Menší spolky se budou sdružovat do projektů na základě územního principu a zastřeší je krajská rada mládeže (přednostně?) nebo národní sít MAS (ne jednotlivé MASky, ale nějaký jejich stupeň s vyšší působností).

Příští týden slíbili poslat nějaké podklady, na místě nic nebylo.
Termín dalšího kulatého stolu 11. 5. 2018

Leave a Reply